Audio book Bên rặng tuyết sơn- Swami Amar Tyoti

Ảnh Link nghe audio + book miễn phí: http://vnaudiobook.com/audio-books-Ben-rang-tuyet-son-451.html

Tác giả: Swami Amar Tyoti

Nhà xuất bản:  Phương Đông

Giới thiệu cuốn sách:

Mỗi kiếp sống chỉ là một giai đoạn để kinh nghiệm và học hỏi vì đời sống thực sự.

Cuốn sách này không phải là một cuốn hồi ký vì các nhân vật trong đó đều không có thực. Tuy nhiên, nó cũng không phải một tiểu thuyết hư cấu vì nó tiêu biểu cho những giai đoạn đi tìm đạo vẫn thường xảy ra tại Ấn Độ trong suốt mấy ngàn năm nay.

Đối với người Ấn, việc tầm sư học đạo là một trong những giai đoạn quan trọng của đời sống mà trước sau gì mỗi người chúng ta cũng đều trải qua. Đối với người Âu, đời sống bắt đầu khi sinh ra cho đến khi chết; nhưng đối với người Ấn, đời sống kéo dài qua nhiều kiếp, trong đó, mỗi kiếp sống chỉ là một giai đoạn để kinh nghiệm và học hỏi vì đời sống thực sự không phải là một lý thuyết hay một chuỗi thời gian vô ích nhưng là những kinh nghiệm có liên hệ mật thiết để giúp cho chúng ta thực sự biết mình là ai. Sự tự biết mình này sẽ giúp cho chúng ta ý thức rõ rệt hơn về đời sống và giúp chúng ta trở về với cái ngưồn gốc thiêng liêng cao cả vốn vẫn hiện hữu bên trong mọi chúng ta.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s